NL – De randen van onze samenleving zijn bereikt en de huidige politiek en haar stemmers lijken er geen richting aan kunnen geven. Kunstenaars, filosofen en wetenschappers zijn juist nu nodig om nieuwe wegen voor te leggen. Regeren uit angst of winstbejag is geen duurzame visie.

Zelf ben ik een kunstnomade en manifesteer me vanuit mijn camper. Ik sta met één been midden in de maatschappij en met het andere wil ik de mogelijkheid behouden om zo vrij als een vis in mijn habitat te leven; de natuur. Niet op de vlucht maar opzoek, altijd flexibel opzoek.

Mijn werken bestaan uit schilderijen, collages, beelden en installaties op locatie. Hedendaagse materialen als huishoud plastic, afval plastic, acryl en tape gebruik ik om mijn werken te maken. Thema’s als het milieu probleem door de menselijke invloeden, de verlaksing van de democratie, de hang naar het verheerlijken van economische waarden en de nieuwe verschillende revoluties, worden binnen mijn werken belicht.

Ik ben opzoek naar verschillende beelden die te maken hebben met een nieuwe verlichting van onze totaal mens-zijn. Ik probeer kunst te maken die de hedendaagse cultuur bloot legt. Deze thema’s zet ik tegenover de kracht van de natuur, die ons altijd zal overleven, opzoek naar nieuwe hoop.

…………………………………………………….

ENG – Our society has reached its edges. Politicians and their voters are no longer able to influence this. Artists, Philosophers and Scientists are needed now more than ever to show
new ways, because governing the world out of fear or financial gain is not a durable vision.

My mobile home is a means to manifest myself as an art nomad. I position myself in the middle of society but, on the other hand, would like to keep the possibility to “escape” it all, and experience nature freely. It’s not really a escape but a search: Always a flexible search for new values.

I work with contemporary materials like household plastics, plastic waste, acryl and tape, to create paintings, collages, objects and installations. Theme’s like the current environmental problems due to our influence, the glorification of economical values, and the various Revolutions going on in the world today are the main ingredients in my art.

I’m trying to find images that have to do with a new enlightenment of ourselves. With my work I like to expose our current culture and values as opposite to the power of nature; which will outlive us all: looking for new hope.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!